Miesiąc: Sierpień 2016

Urlop matki pracującej

Ze wszystkich umiejętności świata, poza 45 oczywistymi, których brak posiadania  mi uwłacza, liderem jest jednak nieumiejętność…