Miesiąc: Sierpień 2012

Spowiedź!

Tytuł już odstraszył część czytelników znużonych moim antyklerykalnym podejściem. I dobrze, choć w tym tekście…

Ślub byłego

Każda z nas, Drogie Panie, ma w swoim życiorysie taki, krócej bądź dłużej trwający epizod…